RubyGems Navigation menu

erb 4.0.4

An easy to use but powerful templating system for Ruby.

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 4.0.4 - January 04, 2024 java (19.5 KB)
  2. 4.0.4 - January 04, 2024 (19.5 KB)
  3. 4.0.3 - January 04, 2024 java (19.5 KB)
  4. 4.0.3 - August 22, 2023 (19.5 KB)
  5. 4.0.2 - November 29, 2022 (19.5 KB)
显示所有版本 (共 14 个)

Runtime 依赖 (1):

cgi >= 0.3.3

业主:

推送:

作者:

  • Masatoshi SEKI, Takashi Kokubun

SHA 256 校验和:

de116e106205c46bc01918789b611aaad1328dcc6e9f12cf8cd2cc60ef619717

下载总量 2,591,662

这个版本 691,675

许可:

Ruby, BSD-2-Clause

需要的 Ruby 版本: >= 2.7.0

链接: