RubyGems Navigation menu

faraday 0.8.11

HTTP/REST API client library.

版本列表:

  1. 1.0.0.pre.rc1 - July 08, 2019 (42.5 KB)
  2. 0.15.4 - November 27, 2018 (39.5 KB)
  3. 0.15.3 - September 19, 2018 (39.5 KB)
  4. 0.15.2 - May 23, 2018 (39.0 KB)
  5. 0.15.1 - May 10, 2018 (39.0 KB)
  6. 0.8.11 - October 07, 2015 (44.0 KB)
显示所有 (77 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

所有者:

作者:

  • Rick Olson

SHA 256 checksum:

b16608080bd0874d44b15db85833a75cc6dfcc7e7ffc5e0603d043c559f9bb94

下载总次数 168,877,079

这个版本 1,396,305

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

需要的 RubyGems 版本: >= 1.3.6

相关链接: