RubyGems Navigation menu

finix 0.1

这个 Gem 版本已经撤回了,无法直接下载,也无法被其他 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.0.1 - January 12, 2021 (13.5 KB)
  2. 1.0.0 - October 29, 2020 (13.5 KB)
  3. 0.16 - December 27, 2016 (13.5 KB)
  4. 0.15 - December 13, 2016 (11.5 KB)
  5. 0.14 - December 11, 2016 (11.5 KB)
  6. 0.1 - December 02, 2016 (14.0 KB) 已撤回
显示所有版本 (共 18 个)

业主:

撤回:

作者:

  • finix-payments

SHA 256 校验和:

= 复制到剪贴板 已复制!

下载总量 62,530

这个版本 0

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

链接: