RubyGems Navigation menu

flipper-dalli 0.17.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.22.1 - August 23, 2021 (6.5 KB)
  2. 0.22.0 - July 08, 2021 (6.5 KB)
  3. 0.21.0 - May 09, 2021 (6.5 KB)
  4. 0.21.0.rc2 - May 08, 2021 (6.5 KB)
  5. 0.21.0.rc1 - May 01, 2021 (6.5 KB)
  6. 0.17.0 - September 13, 2019 (6.5 KB) 已废弃
显示所有 (45 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • John Nunemaker

SHA 256 checksum:

6821fbe1a02e6727572a7c8d49a2f9983332d63709e1ee60cf20f67ab680733b

下载总次数 623,988

这个版本 43

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: