RubyGems Navigation menu

flippy 0.1.3

Fippy makes a text upside down, like "twitter" to "ɹəʇʇᴉʍʇ".

版本列表:

 1. 0.1.3 - December 18, 2018 (11.0 KB)
 2. 0.1.2 - March 21, 2013 (11.0 KB)
 3. 0.1.1 - March 20, 2013 (11.0 KB)
 4. 0.1.0 - March 19, 2013 (11.0 KB)
 5. 0.0.9 - March 19, 2013 (10.5 KB)
显示所有 (13 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

Development 依赖关系 (1):

 • rspec >= 0
 • 所有者:

  作者:

  • kyoendo

  SHA 256 checksum:

  0200d356c5c212950d411e82ffe0cd381d3c16850725c0fac1ee19586812bba2

  下载总次数 26,826

  这个版本 1,558

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  需要的 Ruby 版本: >= 1.9.3

  相关链接: