RubyGems Navigation menu

flippy 0.1.3

Fippy makes a text upside down, like "twitter" to "ɹəʇʇᴉʍʇ".

版本列表:

  1. 0.1.3 - December 18, 2018 (11.0 KB)
  2. 0.1.2 - March 21, 2013 (11.0 KB)
  3. 0.1.1 - March 20, 2013 (11.0 KB)
  4. 0.1.0 - March 19, 2013 (11.0 KB)
  5. 0.0.9 - March 19, 2013 (10.5 KB)
显示所有 (13 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

Development 依赖关系 (1):

rspec >= 0

所有者:

作者:

  • kyoendo

SHA 256 checksum:

0200d356c5c212950d411e82ffe0cd381d3c16850725c0fac1ee19586812bba2

下载总次数 38,490

这个版本 2,759

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本: >= 1.9.3

相关链接: