RubyGems Navigation menu

frenzy_bunnies 0.0.8

RabbitMQ JRuby based workers on top of hot_bunnies

版本列表:

 1. 0.0.8 - September 16, 2012 (134.0 KB)
 2. 0.0.7 - September 15, 2012 (133.0 KB)
 3. 0.0.6 - September 11, 2012 (89.0 KB)
 4. 0.0.5 - August 26, 2012 (7.0 KB)
 5. 0.0.4 - August 26, 2012 (7.0 KB)
显示所有 (8 个版本)

Runtime 依赖关系 (5):

 • atomic >= 0
 • hot_bunnies >= 1.4.0.pre3
 • json >= 0
 • sinatra >= 0
 • thor >= 0
 • Development 依赖关系 (3):

  所有者:

  作者:

  • Dotan Nahum

  SHA 256 checksum:

  2f8e125e2e38c10bd2e55a9db5e19164d037e237b6c880142c01216208f2fb53

  下载总次数 16,709

  这个版本 2,838

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可s:

  需要的 Ruby 版本:

  相关链接: