RubyGems Navigation menu

gdk_pixbuf2 1.0.2

Ruby/GdkPixbuf2 is a Ruby binding of GdkPixbuf-2.x.

版本列表:

  1. 3.4.1 - October 16, 2019 (34.0 KB)
  2. 3.4.0 - October 10, 2019 (34.0 KB)
  3. 3.3.9 - October 10, 2019 (34.0 KB)
  4. 3.3.8 - September 09, 2019 (34.0 KB)
  5. 3.3.7 - August 16, 2019 (34.0 KB)
  6. 1.0.2 - September 18, 2011 (26.0 KB)
显示所有 (182 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

所有者:

作者:

  • The Ruby-GNOME2 Proejct Team

SHA 256 checksum:

72fb21506f0f76c1d144cc9c503255fa0a5d7cb010462cff39bfb603d237b690

下载总次数 505,010

这个版本 2,321

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: