RubyGems Navigation menu

gem_bench 1.0.0

trim down app load times by keeping your worst players on the bench

版本列表:

  1. 1.0.5 - September 09, 2018 (21.5 KB)
  2. 1.0.4 - June 05, 2017 (20.5 KB)
  3. 1.0.3 - June 02, 2017 (20.5 KB)
  4. 1.0.2 - June 02, 2017 (20.5 KB)
  5. 1.0.1 - March 25, 2017 (17.5 KB)
  6. 1.0.0 - February 26, 2017 (17.5 KB)
显示所有 (14 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

所有者:

作者:

  • Peter Boling

SHA 256 checksum:

3c022732a8cd2cdd373dad569e57084773580a02a8d51c313dd8d598a8e6b32a

下载总次数 622,589

这个版本 2,711

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.0.0

相关链接: