RubyGems Navigation menu

gift 0.0.4

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.0.5 - March 18, 2010 (8.0 KB)
  2. 0.0.4 - March 18, 2010 (8.0 KB) 已废弃
显示所有 (6 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Nicholas Bruning

SHA 256 checksum:

9f98ecc3aac4c6e9b8944fab674f0002398fa101a526222deb4446c2f6ccc267

下载总次数 4,000

这个版本 0

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: