RubyGems Navigation menu

github_changelog_generator 1.15.1

这个 Gem 版本已经撤回了,无法直接下载,也无法被其他 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.16.4 - June 03, 2021 (751.0 KB)
  2. 1.16.3 - May 14, 2021 (754.5 KB)
  3. 1.16.2 - April 28, 2021 (754.5 KB)
  4. 1.16.1 - March 22, 2021 (783.5 KB)
  5. 1.16.0 - March 21, 2021 (783.5 KB)
  6. 1.15.1 - April 05, 2020 (781.0 KB) 已撤回
显示所有版本 (共 80 个)

业主:

推送:

撤回:

作者:

  • Petr Korolev, Olle Jonsson, Marco Ferrari

SHA 256 校验和:

1cc4b6627ad4a6d764dbc07bd0d429b96a0a8f9df6303a7666c5f20550e222ae

下载总量 2,133,191

这个版本 1,009

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.0

链接: