RubyGems Navigation menu

gitlab-net-dns 0.9.1

Net::DNS is a pure Ruby DNS library, with a clean OO interface and an extensible API.

版本列表:

 1. 0.9.1 - October 12, 2019 (53.0 KB)

Development 依赖关系 (3):

 • mocha >= 0
 • rake >= 0
 • yard >= 0
 • 所有者:

  Pushed by:

  作者:

  • Marco Ceresa, Simone Carletti

  SHA 256 checksum:

  bcd1a08dcb31b731e8ff602d828de619d2d9f53f5812f6abacf11c720873d4cb

  下载总次数 10,341,692

  这个版本 10,341,692

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  Ruby

  需要的 Ruby 版本: >= 2.1

  相关链接: