RubyGems Navigation menu

glib2 1.1.2-x86-mingw32

Ruby/GLib2 is a Ruby binding of GLib-2.x.

版本列表:

  1. 3.3.7 - August 16, 2019 (143.5 KB)
  2. 3.3.6 - March 21, 2019 (143.5 KB)
  3. 3.3.5 - March 09, 2019 (144.0 KB)
  4. 3.3.4 - March 09, 2019 (144.0 KB)
  5. 3.3.3 - March 09, 2019 (144.0 KB)
  6. 1.1.2 - January 15, 2012 x86-mingw32 (5.6 MB)
显示所有 (179 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

Development 依赖关系 (1):

所有者:

作者:

  • The Ruby-GNOME2 Project Team

SHA 256 checksum:

4d6300a8a5b98bf2045df64b30db5deb678fdc2459afd045203edac6b020e8e7

下载总次数 660,278

这个版本 3,075

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: