RubyGems Navigation menu

glib2 1.2.4-x86-mingw32

Ruby/GLib2 is a Ruby binding of GLib-2.x.

版本列表:

  1. 3.3.6 - March 21, 2019 (143.5 KB)
  2. 3.3.5 - March 09, 2019 (144.0 KB)
  3. 3.3.4 - March 09, 2019 (144.0 KB)
  4. 3.3.3 - March 09, 2019 (144.0 KB)
  5. 3.3.2 - February 02, 2019 (149.5 KB)
  6. 1.2.4 - March 24, 2013 x86-mingw32 (18.7 MB)
显示所有 (178 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

Development 依赖关系 (1):

所有者:

作者:

  • The Ruby-GNOME2 Project Team

SHA 256 checksum:

0d441afe7fa02d25e6698514d21cc92191977a8cc2805bb084cadf65c058c837

下载总次数 650,499

这个版本 1,771

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: