RubyGems Navigation menu

glib2 3.0.3

Ruby/GLib2 is a Ruby binding of GLib-2.x.

版本列表:

  1. 3.3.7 - August 16, 2019 (143.5 KB)
  2. 3.3.6 - March 21, 2019 (143.5 KB)
  3. 3.3.5 - March 09, 2019 (144.0 KB)
  4. 3.3.4 - March 09, 2019 (144.0 KB)
  5. 3.3.3 - March 09, 2019 (144.0 KB)
  6. 3.0.3 - September 16, 2015 (125.5 KB)
显示所有 (179 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

Development 依赖关系 (1):

所有者:

作者:

  • The Ruby-GNOME2 Project Team

SHA 256 checksum:

4ee5a593c001339cc4b70996070bd0b903848716c38584a365fde51bd84e51b3

下载总次数 659,560

这个版本 9,577

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

LGPLv2.1 or later

需要的 Ruby 版本: >= 1.9.3

相关链接: