RubyGems Navigation menu

gmail_xoauth 0.4.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.4.2 - August 30, 2016 (10.5 KB)
  2. 0.4.1 - September 16, 2012 (9.0 KB)
  3. 0.4.0 - September 15, 2012 (9.0 KB) 已废弃
  4. 0.3.2 - April 16, 2012 (8.0 KB)
  5. 0.3.0 - December 13, 2010 (6.5 KB)
  6. 0.2.0 - May 18, 2010 (8.0 KB)
显示所有 (8 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Nicolas Fouché

SHA 256 checksum:

277aa729c6342caf1a21f90d75beaa8ec8a6757d6cabaa46b955dfd8745b764d

下载总次数 7,147,249

这个版本 138

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: