RubyGems Navigation menu

google-protobuf 4.0.0.rc.2-universal-darwin

这个 Gem 版本已经撤回了,无法直接下载,也无法被其他 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 4.0.0.rc.2 - July 21, 2020 universal-darwin (971.0 KB) 已撤回
  2. 3.25.1 - November 15, 2023 (246.0 KB)
  3. 3.25.1 - November 15, 2023 java (5.0 MB)
  4. 3.25.1 - November 15, 2023 x86_64-darwin (744.5 KB)
  5. 3.25.1 - November 15, 2023 x86_64-linux (730.5 KB)
  6. 3.25.1 - November 15, 2023 x86-mingw32 (741.5 KB)
显示所有版本 (共 1022 个)

业主:

推送:

撤回:

作者:

  • Protobuf Authors

SHA 256 校验和:

2a0a43b5bee1b41609ae454043d4310880f55009542b19777ef3ce4061eaa76f

下载总量 231,547,647

这个版本 1,466

许可:

BSD-3-Clause

需要的 Ruby 版本: >= 2.3, < 2.8.dev

需要的 RubyGems 版本: > 1.3.1

链接: