RubyGems Navigation menu

gosu 0.7.36

這個 Gem 版本已被移除,因此無法提供下載,也無法被其他的 Gem 相依。

版本列表:

  1. 0.13.1 - November 25, 2017 (271.5 KB)
  2. 0.13.1 - November 25, 2017 x64-mingw32 (3.0 MB)
  3. 0.13.1 - November 25, 2017 x86-mingw32 (3.5 MB)
  4. 0.13.0 - November 25, 2017 (271.5 KB)
  5. 0.13.0 - November 25, 2017 x64-mingw32 (3.0 MB)
  6. 0.7.36 - August 24, 2011 (313.5 KB) 已被移除
顯示所有版本(共 290)

作者:

  • Julian Raschke

擁有者:

2b1731fb3b904846c6b93eeeffb1da1a0d7916ffd034a2bcdfbb384022bcdb14

SHA 256 checksum:

644affe980f1997b9f74801826face9225a9cfdf23268f04067b5d784a0dbb90

Required Ruby Version: None

Required Rubygems Version:

相關連結: