RubyGems Navigation menu

gstreamer 4.2.0

Ruby/GStreamer is a Ruby binding for GStreamer.

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 4.2.0 - August 19, 2023 (29.0 KB)
  2. 4.1.9 - August 11, 2023 (29.0 KB)
  3. 4.1.8 - June 25, 2023 (29.0 KB)
  4. 4.1.7 - May 31, 2023 (29.0 KB)
  5. 4.1.6 - May 21, 2023 (29.0 KB)
显示所有版本 (共 196 个)

业主:

推送:

作者:

  • The Ruby-GNOME Project Team

SHA 256 校验和:

ead9f33c65295e62f69d29e5dc6dccab935a68eec2db967903a89d1a56928117

下载总量 407,982

这个版本 277

许可:

LGPL-2.1+

需要的 Ruby 版本: >= 0

链接: