RubyGems Navigation menu

guard-flopbox 1.4

A simple guard library for syncing local and remote directories via SFTP

版本列表:

  1. 1.4 - July 01, 2011 (5.0 KB)
  2. 1.3 - July 01, 2011 (5.0 KB)
  3. 1.1 - July 01, 2011 (4.5 KB)
  4. 1.0 - July 01, 2011 (5.0 KB)

Runtime 依赖关系 (1):

作者:

  • Vincent Chu

所有者:

SHA 256 checksum:

e2fb1dcd1dbc599424f8e500e2dbcff8008cc57b9787f3102a4b200cb24ceec6

下载总次数 9,039

这个版本 2,762

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: