RubyGems Navigation menu

guard-test 0.1.3

Guard::Test automatically run your tests and notify you of the result when a file is modified.

版本列表:

  1. 2.0.8 - April 15, 2016 (12.0 KB)
  2. 2.0.7 - April 12, 2016 (12.0 KB)
  3. 2.0.6 - April 13, 2015 (10.0 KB)
  4. 2.0.5 - July 02, 2014 (10.0 KB)
  5. 2.0.4 - January 15, 2014 (10.0 KB)
  6. 0.1.3 - October 26, 2010 (7.5 KB)
显示所有 (31 个版本)

所有者:

作者:

  • Rémy Coutable

SHA 256 checksum:

2547ed49cc4cd2277b973572a9154661b5ee6d7c841b329f75d51e838ff8191f

下载总次数 346,580

这个版本 9,777

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本: >= 1.3.6

相关链接: