RubyGems Navigation menu

hammer_cli_foreman_kubevirt 0.0.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.1.5 - November 03, 2021 (29.0 KB)
  2. 0.1.4 - August 27, 2019 (28.5 KB)
  3. 0.1.3 - May 22, 2019 (28.5 KB)
  4. 0.1.2 - May 19, 2019 (28.5 KB)
  5. 0.1.1 - May 16, 2019 (28.5 KB)
  6. 0.0.1 - May 12, 2019 (4.5 KB) 已废弃
显示所有 (7 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Shira Maximov

SHA 256 checksum:

cc0b9acc66447dc8c51c2f3eda9197124df7ba4c54b9dcc8fe44a4272de76334

下载总次数 9,241

这个版本 133

许可:

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: