RubyGems Navigation menu

hammer_cli_foreman_kubevirt 0.1.5

Foreman kubevirt commands for Hammer CLI.

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 0.2.0 - March 25, 2024 (34.0 KB)
  2. 0.1.5 - November 03, 2021 (29.0 KB)
  3. 0.1.4 - August 27, 2019 (28.5 KB)
  4. 0.1.3 - May 22, 2019 (28.5 KB)
  5. 0.1.2 - May 19, 2019 (28.5 KB)
显示所有版本 (共 8 个)

Runtime 依赖 (1):

hammer_cli_foreman >= 0.17.0

Development 依赖 (3):

gettext >= 3.1.3, < 4.0.0
rake ~> 12.3
rubocop ~> 0.64

业主:

推送:

作者:

  • Shira Maximov

SHA 256 校验和:

67f3634cfaacd8f64b98d1e40a9fd9a09316c69ea6c033cb31ac8d9f57dac38f

下载总量 10,445

这个版本 1,741

许可:

GPL-3.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

链接: