RubyGems Navigation menu

httpi 0.9.3

HTTPI provides a common interface for Ruby HTTP libraries.

版本列表:

  1. 2.4.4 - September 05, 2018 (46.0 KB)
  2. 2.4.3 - February 18, 2018 (45.0 KB)
  3. 2.4.2 - April 29, 2016 (44.5 KB)
  4. 2.4.1 - June 18, 2015 (43.0 KB)
  5. 2.4.0 - April 01, 2015 (42.0 KB)
  6. 0.9.3 - April 28, 2011 (24.0 KB)
显示所有 (49 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

所有者:

作者:

  • Daniel Harrington, Martin Tepper

SHA 256 checksum:

f11c491fe7c78d5a9d6d9fdeb633862e2f5b747a383ce697fffcda0eac454449

下载总次数 21,230,286

这个版本 5,900

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: