RubyGems Navigation menu

httpx 0.14.4

A client library for making HTTP requests from Ruby.

版本列表:

  1. 0.17.0 - August 31, 2021 (123.0 KB)
  2. 0.16.1 - August 09, 2021 (118.0 KB)
  3. 0.16.0 - August 03, 2021 (118.0 KB)
  4. 0.15.4 - July 14, 2021 (116.0 KB)
  5. 0.15.3 - July 05, 2021 (115.5 KB)
  6. 0.14.4 - June 01, 2021 (112.0 KB)
显示所有 (52 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

所有者:

Pushed by:

作者:

  • Tiago Cardoso

SHA 256 checksum:

28234549b2c89e82322da492d94b7dcdfddaa104638fb2bd851866807436debb

下载总次数 160,906

这个版本 496

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

Apache 2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: