RubyGems Navigation menu

hypothesis-specs 0.0.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.7.1 - March 27, 2021 (20.0 KB)
  2. 0.7.0 - March 12, 2021 (20.0 KB)
  3. 0.6.1 - February 01, 2021 (20.0 KB)
  4. 0.6.0 - January 27, 2021 (20.0 KB)
  5. 0.5.0 - January 25, 2021 (20.0 KB)
  6. 0.0.1 - February 19, 2018 (22.5 KB) 已废弃
显示所有 (25 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • David R. Maciver

SHA 256 checksum:

91dd0fc0be55453a9348aae08c20dbb754bd03cbe3c0a5a50092ac173312ca67

下载总次数 25,716

这个版本 1

许可:

MPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: