RubyGems Navigation menu

jquery-datatables-rails 1.12.3

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 3.4.0 - March 17, 2016 (454.5 KB)
  2. 3.3.0 - April 29, 2015 (431.5 KB)
  3. 3.2.0 - March 17, 2015 (428.5 KB)
  4. 3.1.1 - December 02, 2014 (429.0 KB)
  5. 3.1.0 - November 19, 2014 (429.0 KB)
  6. 1.12.3 - August 12, 2019 (393.0 KB) 已废弃
显示所有 (32 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robin Wenglewski

SHA 256 checksum:

fc750ec08e90160cfa4b40124dc4efdf6021192fa931049852c00e96ff5ecc14

下载总次数 3,144,575

这个版本 45

许可s:

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: