RubyGems Navigation menu

jruby-memcached 0.4.0

jruby memcacached client which is compatible with memcached gem

版本列表:

  1. 0.5.5 - May 15, 2013 (399.0 KB)
  2. 0.5.4 - May 14, 2013 (398.5 KB)
  3. 0.5.3 - April 01, 2013 (398.5 KB)
  4. 0.5.2 - February 15, 2013 (398.5 KB)
  5. 0.5.1 - November 10, 2012 (398.5 KB)
  6. 0.4.0 - August 16, 2012 (383.0 KB)
显示所有 (11 个版本)

Development 依赖关系 (2):

所有者:

作者:

  • Richard Huang

SHA 256 checksum:

f3173ba80d132c9ba9d82284f08dcb0a46e528eb9c95bc60fecedc5bcc70ce60

下载总次数 55,962

这个版本 1,830

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: