RubyGems Navigation menu

kalebkgem 0.0.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.0.2 - January 08, 2012 (3.5 KB)
  2. 0.0.1 - January 08, 2012 (5.5 KB) 已废弃
显示所有 (2 个版本)

作者:

  • Kaleb Klein

所有者:

3fff8f16c6cf8fb8669421681e9cc281

SHA 256 checksum:

b6b86845fd91798eb9cb600440a796ced92cd4f3a431dc53123cba26e80e6941

Required Ruby Version: None

Required Rubygems Version:

相关链接: