RubyGems Navigation menu

less 2.3.3

Invoke the Less CSS compiler from Ruby

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

版本列表:

  1. 2.6.0 - June 03, 2014 (2.1 MB)
  2. 2.5.1 - May 30, 2014 (1.8 MB)
  3. 2.5.0 - February 17, 2014 (1.8 MB)
  4. 2.4.0 - September 03, 2013 (1.1 MB)
  5. 2.3.3 - August 29, 2013 (781.5 KB)
显示所有 (77 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

commonjs ~> 0.2.6

所有者:

作者:

  • Charles Lowell

SHA 256 checksum:

4015a331520f6dd1e4133a040b6480885abcdaf47621027ce6f0184a83e96a04

下载总次数 18,260,091

这个版本 399,743

许可:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: