RubyGems Navigation menu

libv8 3.11.8.3-x86_64-linux

Distributes the V8 JavaScript engine in binary and source forms in order to support fast builds of The Ruby Racer

版本列表:

  1. 7.0.276.38.0beta1 - November 20, 2018 x86_64-linux (7.6 MB)
  2. 7.0.276.38.0beta1 - November 20, 2018 universal-darwin-18 (6.7 MB)
  3. 7.0.276.38.0beta1 - November 20, 2018 x86_64-darwin-14 (6.7 MB)
  4. 7.0.276.38.0beta1 - November 20, 2018 universal-darwin-14 (6.7 MB)
  5. 7.0.276.38.0beta1 - November 20, 2018 universal-darwin-16 (6.7 MB)
  6. 3.11.8.3 - July 07, 2012 x86_64-linux (170.0 KB)
显示所有 (446 个版本)

作者:

  • Charles Lowell

所有者:

SHA 256 checksum:

be42ceb255a628d058fc6f5d9a910705be1f4ccb0e71d3bb0379b3986e2a65a4

下载总次数 37,238,350

这个版本 21,992

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: