RubyGems Navigation menu

libv8 3.16.14.9-x86_64-darwin-14

這個 Gem 版本已被移除,因此無法提供下載,也無法被其他的 Gem 相依。

版本列表:

  1. 6.7.288.46.1 - July 06, 2018 universal-darwin-18 (6.6 MB)
  2. 6.7.288.46.1 - July 06, 2018 x86_64-darwin-18 (6.6 MB)
  3. 6.7.288.46.1 - July 06, 2018 x86_64-linux (7.7 MB)
  4. 6.7.288.46.1 - July 06, 2018 x86_64-darwin-17 (6.6 MB)
  5. 6.7.288.46.1 - July 06, 2018 x86_64-darwin-16 (6.6 MB)
  6. 3.16.14.9 - June 26, 2015 x86_64-darwin-14 (61.7 MB) 已被移除
顯示所有版本(共 438)

作者:

  • Charles Lowell

擁有者:

9b286fe542ca8e8b514d75f5e33f23fbF339d352740ae3af30e8d78931ea578b7c0584f4659978d639e5ae3a34668386415efaa445ed983307231341eaa4be55

SHA 256 checksum:

f668b7634ad78e2c0f09116d43ddc81d4f7b156292936939a00d8476afe1e9e0

Required Ruby Version: >= 0

Required Rubygems Version:

相關連結: