RubyGems Navigation menu

libv8 5.0.71.48.5-arm-linux

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 7.8.279.23.0beta1 - December 09, 2019 x86_64-linux (79.3 MB)
  2. 7.8.279.23.0beta1 - December 09, 2019 (2.1 MB)
  3. 7.4.288.28.0beta1 - May 28, 2019 x86_64-linux (64.2 MB)
  4. 7.4.288.28.0beta1 - May 28, 2019 (2.2 MB)
  5. 7.3.492.27.3beta1 - May 07, 2019 x86_64-linux (62.2 MB)
  6. 5.0.71.48.5 - October 05, 2016 arm-linux (9.9 MB) 已废弃
显示所有 (472 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Charles Lowell

SHA 256 checksum:

e214b1dc15eb1e14aabd596e518f074228538520857267b1f8b0578857e7c37a

下载总次数 49,069,504

这个版本 72

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: