RubyGems Navigation menu

libv8 5.7.492.65.1-x86_64-linux

Distributes the V8 JavaScript engine in binary and source forms in order to support fast builds of The Ruby Racer

版本列表:

  1. 7.0.276.38.0beta1 - November 20, 2018 x86_64-linux (7.6 MB)
  2. 7.0.276.38.0beta1 - November 20, 2018 universal-darwin-18 (6.7 MB)
  3. 7.0.276.38.0beta1 - November 20, 2018 x86_64-darwin-14 (6.7 MB)
  4. 7.0.276.38.0beta1 - November 20, 2018 universal-darwin-14 (6.7 MB)
  5. 7.0.276.38.0beta1 - November 20, 2018 universal-darwin-16 (6.7 MB)
  6. 5.7.492.65.1 - July 18, 2017 x86_64-linux (15.7 MB)
显示所有 (446 个版本)

作者:

  • Charles Lowell

所有者:

SHA 256 checksum:

2b60fee421e5db0021f2cfb9a293774c66b3390101b4cdf6bd0814b3de6cb615

下载总次数 37,108,564

这个版本 17,508

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: