RubyGems Navigation menu

march_hare 3.0.0-java

RabbitMQ client for JRuby built around the official RabbitMQ Java client

版本列表:

  1. 4.3.0 - September 30, 2020 java (637.0 KB)
  2. 4.2.0 - May 06, 2020 java (636.5 KB)
  3. 4.1.1 - September 13, 2019 java (603.0 KB)
  4. 4.1.0 - July 09, 2019 java (603.0 KB)
  5. 4.0.0 - July 05, 2019 java (603.0 KB)
  6. 3.0.0 - February 20, 2017 java (491.0 KB)
显示所有 (38 个版本)

所有者:

作者:

  • Theo Hultberg, Michael S. Klishin

SHA 256 checksum:

470506520bc94568508ea74dc76cac9a4572bfd1b6c6a197fcbd56280e147f5d

下载总次数 4,225,008

这个版本 967,393

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: