RubyGems.org

LiveReload support for Middleman

installgem install middleman-livereload
Authors

Thomas Reynolds, Ben Hollis, Karl Freeman

84,041 total downloads 782 for this version
Owners

A4c4bd782c415f9ec93fe11e5694bf06

Licenses

MIT

Gemfile
gem 'middleman-livereload', '~> 3.3.2'
Versions
  1. 3.3.2 April 5, 2014 (10 KB)
  2. 3.3.0 March 31, 2014 (10 KB)
  3. 3.2.1 February 19, 2014 (9.5 KB)
  4. 3.1.1 January 26, 2014 (10 KB)
  5. 3.1.0 May 3, 2013 (7 KB)
Show all versions (13 total)
Ruby Dependency
  1. >= 1.9.3