RubyGems Navigation menu

mixlib-cli 2.1.0

A simple mixin for CLI interfaces, including option parsing

版本列表:

  1. 2.1.1 - June 10, 2019 (13.5 KB)
  2. 2.1.0 - June 07, 2019 (13.5 KB)
  3. 2.0.6 - May 14, 2019 (11.5 KB)
  4. 2.0.3 - March 20, 2019 (11.5 KB)
  5. 2.0.1 - January 04, 2019 (11.5 KB)
显示所有 (16 个版本)

所有者:

作者:

  • Chef Software, Inc.

SHA 256 checksum:

71f647e512671c7b528fa19fdbe659e3860861e116a3a74e36f5d9e753153b64

下载总次数 16,853,833

这个版本 6,881

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4

相关链接: