RubyGems Navigation menu

mongo 2.12.0.rc0

A Ruby driver for MongoDB

版本列表:

 1. 2.14.0 - December 01, 2020 (885.5 KB)
 2. 2.14.0.rc1 - October 09, 2020 (883.0 KB)
 3. 2.13.2 - December 01, 2020 (861.5 KB)
 4. 2.13.1 - October 09, 2020 (855.0 KB)
 5. 2.13.0 - July 30, 2020 (854.5 KB)
 6. 2.12.0.rc0 - March 13, 2020 (747.0 KB)
显示所有 (178 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

 • bson >= 4.8.2, < 5.0.0
 • 所有者:

  Pushed by:

  作者:

  • Tyler Brock, Emily Stolfo, Durran Jordan

  SHA 256 checksum:

  e03a5a23949db1c365753333a1ba337faa0256810d871748b19af3688e47ee92

  下载总次数 34,860,098

  这个版本 416

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  Apache-2.0

  需要的 Ruby 版本: >= 2.3

  需要的 RubyGems 版本: > 1.3.1

  相关链接: