RubyGems Navigation menu

monkey-lib 0.3.4

Making ruby extension frameworks pluggable.

版本列表:

  1. 0.5.4 - September 20, 2010 (16.5 KB)
  2. 0.5.3 - September 07, 2010 (16.5 KB)
  3. 0.5.2 - July 18, 2010 (16.0 KB)
  4. 0.5.1 - July 15, 2010 (16.0 KB)
  5. 0.5.0 - July 09, 2010 (16.0 KB)
  6. 0.3.4 - January 12, 2010 (12.0 KB)
显示所有 (22 个版本)

所有者:

作者:

  • Konstantin Haase

SHA 256 checksum:

4bbec089dc9ef4c5d6870432216f5648bb314d18c38297a36e08b56c57888352

下载总次数 104,485

这个版本 2,356

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: