RubyGems.org

bundler-audit provides patch-level verification for Bundled apps.

installgem install mrjoy-bundler-audit -v 0.3.2
Authors

Postmodern, MrJoy

1,453 total downloads 305 for this version
Owners

531f3da23fd520fca976e7b328f19508

Licenses

GPLv3

Gemfile
gem 'mrjoy-bundler-audit', '~> 0.3.2'
Versions
  1. 0.3.6 April 17, 2014 (32 KB)
  2. 0.3.5 April 17, 2014 (32 KB)
  3. 0.3.4 April 17, 2014 (31.5 KB)
  4. 0.3.3 April 16, 2014 (48 KB)
  5. 0.3.2 November 4, 2013 (42.5 KB)
Show all versions (8 total)
Runtime Dependencies
  1. bundler ~> 1.2