RubyGems Navigation menu

muck-users 3.1.6

Easily add user signup, login and other features to your application

版本列表:

  1. 3.2.25 - January 13, 2012 (402.5 KB)
  2. 3.2.24 - January 10, 2012 (402.5 KB)
  3. 3.2.23 - November 23, 2011 (402.5 KB)
  4. 3.2.22 - November 23, 2011 (402.5 KB)
  5. 3.2.21 - October 21, 2011 (402.5 KB)
  6. 3.1.6 - February 18, 2011 (368.5 KB)
显示所有 (121 个版本)

所有者:

作者:

  • Justin Ball, Joel Duffin

SHA 256 checksum:

8bb0fea97c2a36b51e07416fd7c783080b7eb9481cf4595b2cd7032481dc1d7e

下载总次数 265,203

这个版本 2,003

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: