RubyGems Navigation menu

mvg-live 2.3.0

A CLI and ruby client for mvg-live.de, the real-time interface to Munich's public transport

版本列表:

  1. 2.3.0 - May 02, 2018 (32.5 KB)
  2. 2.2.0 - July 05, 2016 (32.5 KB)
  3. 2.1.0 - April 12, 2016 (32.0 KB)
  4. 2.0.0 - April 12, 2016 (32.5 KB)
  5. 1.0.1 - May 23, 2012 (26.5 KB)
显示所有 (7 个版本)

Runtime 依赖关系 (5):

Development 依赖关系 (8):

所有者:

作者:

  • Roland Moriz

SHA 256 checksum:

f4a8e89b6829eaafb2cc5ee8632dcdb5ac19bac0b65cc77cafcaa3aaf2170d46

下载总次数 13,602

这个版本 1,199

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本: >= 2.2.0

相关链接: