RubyGems Navigation menu

mysql2 0.4.10

A simple, fast Mysql library for Ruby, binding to libmysql

版本列表:

  1. 0.5.3 - November 27, 2019 x64-mingw32 (1.8 MB)
  2. 0.5.3 - November 27, 2019 x86-mingw32 (1.7 MB)
  3. 0.5.3 - November 27, 2019 x86-mswin32-60 (1.7 MB)
  4. 0.5.3 - November 27, 2019 (72.5 KB)
  5. 0.5.2 - July 06, 2018 x64-mingw32 (2.2 MB)
  6. 0.4.10 - November 14, 2017 (95.5 KB)
显示所有 (158 个版本)

所有者:

作者:

  • Brian Lopez, Aaron Stone

SHA 256 checksum:

38960c148f7b9f7b0f6513c92217b5961396a5f162c1ac1b55890365f8494d62

下载总次数 114,356,886

这个版本 24,387,327

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: