RubyGems Navigation menu

net-scp 1.2.2.rc1

这个 Gem 版本已经撤回了,无法直接下载,也无法被其他 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 4.0.0 - October 18, 2022 (31.0 KB)
  2. 4.0.0.rc1 - July 25, 2022 (31.0 KB)
  3. 3.0.0 - April 26, 2020 (31.0 KB)
  4. 3.0.0.rc1 - February 03, 2020 (31.0 KB)
  5. 2.0.0 - March 20, 2019 (31.0 KB)
  6. 1.2.2.rc1 - June 04, 2018 (30.5 KB) 已撤回
显示所有版本 (共 20 个)

业主:

撤回:

作者:

  • Jamis Buck, Delano Mandelbaum, Miklós Fazekas

SHA 256 校验和:

1b4626b3b72258afdfa3ec033ff91acbae4a13a7f121b86420ea059fe27cd2f8

下载总量 151,337,740

这个版本 416

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

链接: