RubyGems Navigation menu

net-scp 1.2.2.rc1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 2.0.0 - March 20, 2019 (31.0 KB)
  2. 2.0.0.rc1 - March 01, 2019 (31.0 KB)
  3. 1.2.2.rc2 - June 14, 2018 (31.0 KB)
  4. 1.2.2.rc1 - June 04, 2018 (30.5 KB) 已废弃
  5. 1.2.1 - April 30, 2014 (32.0 KB)
  6. 1.2.0 - April 11, 2014 (28.5 KB)
显示所有 (16 个版本)

作者:

  • Jamis Buck, Delano Mandelbaum, Miklós Fazekas

所有者:

SHA 256 checksum:

1b4626b3b72258afdfa3ec033ff91acbae4a13a7f121b86420ea059fe27cd2f8

下载总次数 65,443,152

这个版本 416

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: