RubyGems Navigation menu

nmatrix-atlas 0.2.1

For using linear algebra fuctions provided by ATLAS

版本列表:

  1. 0.2.4 - December 14, 2017 (1.1 MB)
  2. 0.2.3 - July 25, 2016 (1.1 MB)
  3. 0.2.1 - January 18, 2016 (1.1 MB)
  4. 0.2.0 - August 25, 2015 (1.1 MB)
显示所有 (5 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

nmatrix = 0.2.1

所有者:

作者:

  • John Woods, Chris Wailes, Aleksey Timin

SHA 256 checksum:

0e6b20536dbc8b2430bd6fc2dc1c80c3bdfd852bff9b278538a75ce50527564b

下载总次数 12,318

这个版本 2,057

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

BSD 3-clause

需要的 Ruby 版本: >= 1.9

相关链接: