RubyGems Navigation menu

nmatrix 0.1.0.rc3

NMatrix is an experimental linear algebra library for Ruby, written mostly in C.

版本列表:

  1. 0.2.4 - December 14, 2017 (1.2 MB)
  2. 0.2.3 - July 25, 2016 (1.2 MB)
  3. 0.2.1 - January 18, 2016 (1.2 MB)
  4. 0.2.0 - August 25, 2015 (1.2 MB)
  5. 0.1.0 - December 11, 2014 (1.2 MB)
  6. 0.1.0.rc3 - March 27, 2014 (1.2 MB)
显示所有 (20 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

所有者:

作者:

  • John Woods, Chris Wailes, Aleksey Timin

SHA 256 checksum:

764475a2bdacde1a103bcb8244d523434e13e13a7acc960d8790912bfbcfd640

下载总次数 75,675

这个版本 1,544

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

BSD 2-clause

需要的 Ruby 版本: >= 1.9

需要的 RubyGems 版本: > 1.3.1

相关链接: