RubyGems Navigation menu

omf_web 1.2.0

OMF's Web based control and visualization framework.

版本列表:

  1. 1.2.9 - July 28, 2014 (13.3 MB)
  2. 1.2.8 - July 28, 2014 (13.3 MB)
  3. 1.2.7 - July 24, 2014 (13.3 MB)
  4. 1.2.6 - May 22, 2014 (13.2 MB)
  5. 1.2.5 - April 02, 2014 (13.2 MB)
  6. 1.2.0 - December 12, 2013 (11.8 MB)
显示所有 (22 个版本)

所有者:

作者:

  • NICTA

SHA 256 checksum:

de60a000fade5cbdc0570dbbb5c223c0f4f2bf614671e45db62d790726e1a58b

下载总次数 29,980

这个版本 1,277

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: