RubyGems Navigation menu

open_in_browser 1.0.37

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.0.37 - June 09, 2021 (8.0 KB) 已废弃
显示所有 (37 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

4d5a968011a3636babeb20a92f8264fd109a55e037371bd6c2ccbc5b37056e5b

下载总次数 27,528

这个版本 125

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.7.3

需要的 RubyGems 版本: >= 3.2.19

相关链接: