RubyGems Navigation menu

opengl-bindings_c 0.5.1.pre4

这个 Gem 版本已经撤回了,无法直接下载,也无法被其他 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.6.1.pre - October 09, 2016 (286.0 KB)
  2. 0.5.1.pre4 - November 03, 2015 (272.0 KB) 已撤回
显示所有版本 (共 6 个)

业主:

撤回:

作者:

  • vaiorabbit

SHA 256 校验和:

cc1f77b471a5317ca309346b9fd32e6d499e876461cc6bb834335eb807c24753

下载总量 3,037

这个版本 263

许可:

zlib/libpng

需要的 Ruby 版本: >= 2.2.0

需要的 RubyGems 版本:

链接: