RubyGems Navigation menu

padrino-cache 0.14.4

Caching support for memcached, page and fragment

版本列表:

  1. 0.14.4 - November 05, 2018 (14.5 KB)
  2. 0.14.3 - February 23, 2018 (14.5 KB)
  3. 0.14.2 - January 02, 2018 (14.5 KB)
  4. 0.14.1.1 - May 16, 2017 (14.5 KB)
  5. 0.14.1 - May 16, 2017 (14.5 KB)
显示所有 (85 个版本)

所有者:

作者:

  • Padrino Team, Nathan Esquenazi, Davide D'Agostino, Arthur Chiu

SHA 256 checksum:

e211fe86f7edbe484e4732512d6d0ca036c04d63d4d29eedd0e7cc4f83e12457

下载总次数 682,321

这个版本 12,215

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

需要的 RubyGems 版本: >= 1.3.6

相关链接: